Översiktsbilder från luften!

På uppdrag av flera beställare genomförde Rotoview.se flygfotografering över Bergviks köpcenter under 2010. En bild som fortfarande är högaktuell när Bergvik behåller sin ledning som köpcenter i länet.